Oma väylä -kuntoutus nuorille ja nuorille aikuisille

Yksilöllistä tukea opiskelu- tai työelämään ja arjen hyvinvointiin neuropsykiatrisen häiriön haastaessa arkea.

Oma väylä -kuntoutus on Kelan tukema kuntoutusmuoto. Oma väylä on suunnattu 16–29-vuotiaille
nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on todettu neuropsykiatrinen häiriö:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)

Oma väylä -kuntoutuksesta saa tukea opiskelu- ja työelämätaitoihin, arjen hallintaan sekä
sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on:

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja taitoja
 • vahvistaa itsetunto
 • antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota vertaistukea

Lue lisää Oma väylä-kuntoutuksesta: https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus

Miten Oma väylä -kuntoutus toteutetaan?

Saraste Mielen klinikan toteuttama Oma väylä on tavoitteellisesta kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Oma väylä -kuntoutus lähtee kuntoutettavan tilanteen ja tuen tarpeen kartoittamisesta. Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutetaan lempeän tavoitteellisesti. Ammattilaisemme kulkevat tukena koko 12 kuukautta kestävän kuntoutusjakson ajan.

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 vertaistukea tarjoavaa ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisille
 • 1–3 seurantatapaamista

Tapaamiset voidaan järjestää Sarasteen tiloissa, etänä tai asiakkaan omassa
arkiympäristössä. Sarasteen Oma väylä -kuntoutusta on mahdollista toteuttaa myös hevosavusteisena, jolloin osa tapaamisista voidaan järjestää tallilla.

Moniammatilliseen Oma väylä -tiimiin kuuluvat aina psykologi, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja
sekä tarvittaessa erityisopettaja. Yksi tiimin jäsen nimetään aina asiakkaan omaohjaajaksi kuntoutuksen ajalle. Kaikilla ammattilaisillamme on hyvät yhytterapeuttisen työotteen valmiudet. Tarjoamme suomenkielistä Oma väylä -kuntoutusta, mutta sitä toteuttava tiimi on osin kaksikielinen.

Voit tutustua Oma väylä -kuntoutusta tekeviin ammattilaisiimme Selenaan, Evaan, Tiinaan ja Piaan sivuiltamme.

Miten Oma väylä -kuntoutusta haetaan?

Suosittelemme, että ennen hakemuksen tekemistä Kelalle otat meihin yhteyttä ja tarkistat löytyykö Sarasteen Oma väylä -kuntoutukseen tilaa.

Kuntoutusta haetaan Kelalta. Kuntoutusta haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen
lomakkeella KU132. Merkitse hakemukseen palveluntuottajaksi "Saraste klinikka".

Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto. Sen voi saada hoitavalta lääkäriltä, kouluterveydenhuollosta tai tarvittaessa myös Sarasteen lääkäreiltä.

Lähetä hakemus Kelalle postitse tai sähköisessä asiointipalvelussa. Lisätietoja: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Kela ilmoittaa päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä hakijalle. Jos kuntoutus myönnetään, olemme Saraste klinikalta yhteydessä 2 viikon kuluessa päätöksestä.

Mitä jos en ole oikeutettu Kelan Oma väylä -kuntoutukseen?

Jos koet kaipaavasi yllä kuvattua tukea, mutta et syystä tai toisesta ole oikeutettu Kelan tukeen, tarjoamme asiakkaillemme vastaavaa yksilöllisesti suunniteltua kuntoutusta ja tukea diagnoosista tai iästä riippumatta. Olethan meihin yhteydessä ja kysyt lisää info@sarasteklinikka.fi.

Alle 16-vuotiaiden on mahdollista hakea Kelan LAKU-kuntoutukseen, josta voi lukea lisää osoitteessa https://www.kela.fi/laku-perhe-kuntoutus.