Hengitysharjoitukset - oikotie onneen ja autuuteen?

Osa 1: Harjoittelusta havainnointiin.

Hengityksestä ja sen hyvää tekevästä vaikutuksesta puhutaan paljon. Hengitysharjoituksia tarjotaan vastaukseksi useampaan haasteeseen, jolloin vastarinta voi nousta jo kun ne mainitaan. Muistutus hengittämisestä voi alkaa ärsyttämään. Ymmärrettävästi.

Palautumiseen ja vireystilan säätelyyn liittyvät teemat ovat saavuttaneet yhä useamman. Tietoiseen läsnäoloon tarjotaan runsaasti palveluita aina ryhmistä verkkokursseihin. Yhä useampi puhuu hermoston tasapainosta ja ylivireyden säätelystä sekä tarjoaa keinoja niihin. Nopea apu ymmärrettävästi houkuttelee, kun olo on hankala ja toivoo nopeaa helpotusta.

Onko nopeassa avussa helppouden ansa?  Toive nopeasta ongelmasta eroon pääsemisestä voi ohjata kokeilemaan yksittäisiä harjoitteita ja pettymys voi olla suuri, jos tuloksia ei synny heti. Se voi ruokkia epäonnistumisen tai huonommuuden tunnetta, mikä edelleen heikentää huonoa oloa. Apukeinot ovat aina lopulta yksilöllinen sekoitus, vaikka oire tai koettu haaste sinällään ovat samankaltaisia.

Keholliset oireet ja esimerkiksi epätasapainoinen hengitys voivat heijastaa yksilön olotilaa ja kokemusmaailmaa monin eri tavoin. Epätasapainoinen hengitys tai jatkuva ylivireys voivat heijastaa monia eri kerroksia itsestä, omista ajattelu- ja toimintamalleista. Tarve painaa kaasua kuormittavassa hetkessä on saattanut olla tarpeellinen keino selviytyä. Tähän päälle liimattu hengitysharjoitus voi olla tekohengitystä ja yksi suoritus arjessa lisää.  


Yksittäinen harjoite ulkoa otettuna ja ”kylmiltään” harvoin tarjoaa sitä nopeaa helpotusta. Itsen kanssa olemista, pysähtymistä oman kehon äärelle harvoin voi suorittaa tai nopeuttaa. Ulkoiseksi tai pinnalliseksi jäävä ohje, neuvo tai ohjaus ei aina tavoita meidän aitoa kokemusmaailmaamme. Meillä voi olla pelkoa tai epätietoisuutta siitä, mistä keholliset oireet johtuvat. Yhdessä terveyden huollon ammattilaisen kanssa voi olla mahdollista löytää rauhaa ja luottamus siihen, että mitään hätää ei ole.

Hengitys on hyvin sensitiivistä ja yksilöllistä. Sama mielikuvat eivät aina palvele kaikkia meitä. Kielikuvat voivat pahentaa oloa, jos ne tuntuvat vierailta tai vievät liian kauas omasta kehosta. Ammattilaisen avulla on mahdollista tutustua omaan hengitykseen turvallisesti nykyhetkeen maadoittumalla. Vastuullinen ammattilainen on myös asettunut ensin oman kehollisuutensa ja hengityksensä äärelle.  

Olet ehkä joskus pidättänyt itkua tai purrut muuten hammasta. Tuntenut, miten tunne tuntuu ehkä värinänä kaulalla ja kasvoilla tai paineena päässä, kyyneliä joutuu jo nieleskellä. Tilanteessa ei tunnu siltä, että haluat antaa itkun tulla. Itket mieluummin kun pääset kotiin, olet yksin tai läheisen halauksessa. Myös hengityksen pidättäminen voi tarjota turvaa, auttaa pitämään itseä kasassa tai tukea tarvetta piilottaa jotain myös itseltään. Oman hengityksen havainnointi ja siihen kietoutuvien kokemusten tunnistaminen saa viedä aikaa.  


Tekstin toisessa osassa ajatuksia kokemuksellisuudesta suhteessa hengityksen äärellä olemiseen. Pysy kuulolla.