Kokeneet asiantuntijat tukenasi

Tiimissämme työskentelee kokeneita terveydenhuollon asiantuntijoita, jotka ovat keskustelevia ja helposti lähestyttäviä. Turvallinen ja arvostava kohtaaminen on hoitomme ydin.

Saraste Mielen Klinikalla pääset helposti ja nopeasti terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotolle. Voit kääntyä kenen tahansa meistä puoleen. Tunnemme tiimissä toisemme ja toistemme osaamisen, joten koko Sarasteen tiimi on hoitosi tukena.

Jos tarvitset apua ammattilaisen valinnassa tai ajan varaamisessa, voit aina olla yhteydessä ja autamme mielellämme.

Sarasteen asiantuntijat

Lääkärit

Kirsi Auro

Kirsi Auro

LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeuttikoulutuksessa

FI
EN
Lue lisää
Sulje
Kirsi Auro

Kirsi Auro

LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeuttikoulutuksessa

Minulla on laajaa kokemusta lasten ja aikuisten psykiatrisen tilanteen arvioinnista, tutkimisesta ja hoidosta, sekä erilaisten mielenterveyden häiriöiden lääkehoidosta.

Olen lääketieteen tohtori ja nuorisopsykiatrian sekä terveydenhuollon erikoislääkäri. Olen lisäksi parhaillaan psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivinen viitekehys, Helsingin yliopisto). Teen myös psykiatrian alaan liittyvää tutkimusta, tällä hetkellä pandemian vaikutuksesta eri mielenterveyden häiriöihin.

Psykiatriset kysymykset ovat usein laajoja kokonaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa koko perheeseen. Tavoitteenani on tarjota kokonaisvaltaista tukea nuorille, aikuisille ja perheille. Voit tulla vastaanotolleni esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden, ADHD-oireilun, sukupuoli-identiteettiin liittyvien kysymysten, psykoottistyyppisen oireilun ja lääkehoidon kysymysten kanssa, sekä toki ilman erillistä kysymystä jäsentämään elämäntilanteeseen tai perheeseen liittyviä huolia.

Tavallisimpia psykiatrisia häiriöitä ovat ahdistuneisuus ja mielialahäiriöt. Yleisin mielialahäiriö on masennus. Autan esimerkiksi ahdistuneisuuteen, masennukseen, itsetuntoon tai itsetuhoisuuteen liittyvien kysymysten jäsentämisessä ja käsittelyssä.

Nuorilla ahdistuneisuus on murrosikään liittyen hyvin tavallista. Nuoruusiän laajana kehityksellisenä tavoitteena on itsenäistyminen vanhemmista. Nuoruusikä saattaa aiheuttaa ahdistuneisuutta myös vanhemmissa. Minulla on nuorisopsykiatrian puitteissa laajaa osaamista myös vanhempien hoitamisesta ja perhekeskeisestä lähestymisestä.

Tarkkaavuuden häiriöt ovat keskeinen koulussa ja työelämässä suoriutumiseen vaikuttava tekijä. Teen Sarasteella ADHD-tutkimuksia ja ADHD:n lääkehoitoa.

Minulla on kilpaurheilutaustaa ja erityisosaamista etenkin nuorten kilpaurheiluun liittyvissä kysymyksissä.

Lääkärintyön lisäksi teen myös psykoterapeuttista työskentelyä. Kysythän tästä aina erikseen etukäteen!

Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Noora Helin

Noora Helin

Lastentautien erikoislääkäri, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

FI
SV
EN
Lue lisää
Sulje
Noora Helin

Noora Helin

Lastentautien erikoislääkäri, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Olen lastenlääkäri ja vastaanotolleni voi hakeutua kaikenlaisten lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien pulmien kanssa. Minulla on myös lasten- ja nuorisopsykiatrista osaamista ja erikoistun paraikaa lastenpsykiatriaan.

Voit tulla vastaanotolleni joko vanhempana tai yhdessä lapsesi kanssa, kun tarvitset kokonaisvaltaisen arvion lapsesi tilanteesta. Kyseessä voi olla esimerkiksi lapsen käytösoireilu, mielialaoireet ja ahdistuneisuus tai erilaiset fyysiset vaivat, tai jos toivot keskusteluapua oman lapsen kanssa toimimisen tueksi.

Erityisinä kiinnostuksen kohteina minulla on varhaisen vuorovaikutuksen teemat ja toisaalta isompien lasten toiminnalliset oireet.

Voit tiedustella vapaita aikojani info@sarasteklinikka.fi tai 010 319 4110.

Työskentelykieleni ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Johanna Haapkylä

Johanna Haapkylä

LT, työterveyslääkäri, nuorisopsykiatrian alalla toimiva yleislääkäri

FI
EN
Lue lisää
Sulje
Johanna Haapkylä

Johanna Haapkylä

LT, työterveyslääkäri, nuorisopsykiatrian alalla toimiva yleislääkäri

Olen valmistunut yleislääkäriksi vuonna 2005 ja suorittanut lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2010 Helsingin Yliopistossa. Olen työskennellyt pitkään psykiatrialla, neuvola- ja kouluterveydenhuollossa sekä työterveydenhuollossa, jossa olen suorittanut työterveyslääkärin lisäkoulutuksen. Tällä hetkellä teen päätoimisesti töitä nuorisopsykiatrian alalla.

Otan vastaan kaikenikäisiä nuoria ja aikuisia mielenterveysasioissa sekä työkykyasioissa. Puoleeni voit kääntyä sekä psyykkisissä että somaattisissa oireissa, sillä minulla on kertynyt laajasti kokemusta molempien hoitamisesta.

Tarkoituksenani on luoda vastaanotosta turvallinen ympäristö, ja hoidan potilaita aina yhteistyössä heidän kanssaan. Nuoren ollessa kyseessä hoito tapahtuu nuoren ja hänen perheensä tai laajennetun verkoston kanssa nuoren psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseksi, sekä nuoruusiän kehityksen tukemiseksi. Teen psyykkisen voinnin arvioita, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua ja seurantaa sekä lääkityksen tarpeen arviota, suunnittelua ja seurantaa.

Vastaanotollani en määrää enkä uusi muiden aloittamia pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (esim. jotkin unilääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet).

Psykofyysinen fysioterpia

Marjaana Haverinen

Marjaana Haverinen

Psykofyysinen fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

FI
EN
Lue lisää
Marjaana Haverinen

Marjaana Haverinen

Psykofyysinen fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Minulla on pitkä kokemus psykofyysisestä fysioterapiasta ja työskentelen Sarasteella kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Voit varata minulle ajan, kun tarvitset kehon ja mielen yhteyden kokonaisvaltaista tarkastelua.

Psykofyysisessä fysioterapiassa ohjaan erilaisia liike-, hengitys- ja jännittyneisyyden säätelyharjoituksia sekä autan asiakkaita löytämään keinoja esimerkiksi kivun hallintaan, vireystilan säätelyyn ja keholliseen vakauttamiseen. Keskiössä ovat kehollisuus ja kokemuksellinen oppiminen. Käynteihin yhdistetään tarpeen mukaan manuaalista hoitoa tai akupunktioita.  

Asiantuntijana osaan auttaa asiakkaita laaja-alaisesti haasteissa, jotka liittyvät esimerkiksi vireystilan säätelyyn, post-traumaattisiin stressihäiriöihin, syömishäiriöihin, ME/CFS krooniseen väsymysoireyhtymään, long covidiin, pitkittyneisiin kiputiloihin kuten migreeniin ja päänsärkyyn, palautumiseen tai erilaisiin mielenterveyden haasteisiin kuten ahdistuneisuuteen, masennukseen tai paniikkihäiriöihin liittyviin kehollisiin oireisiin.  

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus on syventänyt osaamistani erityisesti tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöiden sekä autisminkirjon osalta. Lisäksi olen täydennyskouluttautunut esimerkiksi aistisäätelyn haasteiden kanssa työskentelyn.  

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2015. Toimin fysioterapeuttina ensin julkisella puolella erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskuksessa. Siirryin yksityisen terveydenhuollon puolelle vuonna 2018, jolloin aloitin psykofyysisen fysioterapian parissa täysipäiväisesti työskentelyn. Olen täydennyskouluttautunut säännöllisesti valmistumisen jälkeen ja käyn säännöllisesti työnohjauksessa.

Ammattilaisena olen saanut kiitosta empaattisesta, läsnä olevasta tavastani kohdata asiakas sekä kokonaisvaltaisesta tavasta huomioida toimintakykyä arjessa. Minulta voit varata ajan osana muuta hoitojaksoa Sarasteella tai erillisinä käynteinä.  

Jos sinua mietityttää jokin psykofyysiseen fysioterapiaan tai neuropsykiatriseen valmennukseen liittyvä, voit laittaa minulle suoraan sähköpostilla yhteydenottopyynnön ennen ajan varaamista.

Vastaanottoja onnistuvat myös etänä tietoturvallisella etäyhteydellä.  

Lisätietoa minusta ja psykofyysisestä fysioterapiasta löytyy täältä sekä Instagramista @terapeuttimarjaana.

Työskentelen suomeksi ja englanniksi.

Annette Collin

Annette Collin

Psykofyysinen fysioterapeutti

FI
SV
EN
Lue lisää
Annette Collin

Annette Collin

Psykofyysinen fysioterapeutti

Fysioterapiassani toteutan psykofyysistä näkökulmaa, jossa ihminen on kehon ja mielen yhtenäinen kokonaisuus.

Työssäni tuen jokaista oivaltamaan omasta kehostaan nousevia tuntemuksia sekä löytämään itselleen sopivia säätelykeinoja ja olen tukena matkalla kohti toipumista. Yhtenä tärkeimpänä työssäni koen ihmisen kohtaamisen ja yhdessä fysioterapian tavoitteiden luomisen.

Fysioterapiassa käytämme erilaisia harjoitteita, joiden tavoitteena on tunnistaa ja säädellä kehoa. Harjoitteet voivat olla fyysisiä-, liike-, hengitys- ja/ tai rentoutusharjoitteita. Jokaisen kohdalla arvioimme oikean lähestymistavan riippuen sen hetkisistä voimavaroista sekä oireista.

Teen työtä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Voit hakeutua vastaanotolleni esimerkiksi seuraavien kaltaisten haasteiden vuoksi:

 • Pitkittyneet kiputilat
 • Akuutti voimakas kipu, johon voi liittyä ahdistuneisuutta ja pelkoa
 • Keholliset oireet (oireet, joihin ei ole löytynyt somaattista syytä)
 • Syömisen ongelmat tai kehon kuvan ongelmat
 • Ahdistuneisuus tai paniikkikohtaukset
 • Migreeni tai vatsakivut
 • Pitkittyneet urheiluvammat
 • Pistos pelot
 • Motoriikan arviointi
 • Keskittymisen tai tarkkavaisuuden haasteet
 • Levottomuus ja tunteiden säätelyn harjoittaminen

Olen tehnyt työurani lasten ja nuorten parissa, vuodesta 2009–2018 Lastenklinikalla Helsingissä, 2018–2020 yksityisellä puolella ja vuodesta 2020–2024 olen ollut Uusi Lastensairaalassa avaamassa Kansallista lasten tutkimuksen ja kivunhoidon keskusta. Koulutukseltani olen fysioterapeutti AMK, psykofyysinen fysioterapeutti sekä käynyt kivun erikoistumisopinnot. Koulutan fysioterapeutteja ja luennoin lasten ja nuorten lääkkeettömistä kivun hoidon menetelmistä sekä nuorten kohtaamisesta terveydenhuollossa.

Olen aloittamassa vastaanotot Sarasteella kesän jälkeen. Jos haluat tiedustella tulevia aikojani, voit olla yhteydessä info@sarasteklinikka.fi.

Voit olla minuun yhteydessä myös ennen vastaanottoa ja voimme yhdessä pohtia olisinko sinulle oikea henkilö toipumisen matkallasi.

Työkieleni ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Psykologit

Selena Mantere

Selena Mantere

Psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa

FI
EN
This is some text inside of a div block.
Lue lisää
Sulje
Selena Mantere

Selena Mantere

Psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni. Voit hakeutua vastaanotolleni, mikäli tarvitset apua tilanteeseesi arvioimiseen, tai jos tiedät jo etukäteen, että voisit hyötyä psykologin keskustelutuesta esimerkiksi elämän muutos- tai kriisitilanteeseen liittyen.

Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava integratiivisen viitekehyksen koulutusohjelmassa (Helsingin yliopisto, valmistun 2024). Minulla on monipuolinen kokemus psykologina työskentelystä eri ikäisten kanssa sekä erikoissairaanhoidossa että yksityisellä puolella. Olen työskennellyt hoito- ja tutkimuspoliklinikoilla, joista minulle on kertynyt kattavasti kokemusta eri mielenterveyden häiriöiden arvioinnista ja hoidosta. Sarasteella otan vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita lapsista aikuisiin. Tarjoan yksilötyöskentelyn lisäksi pariterapiaa.

Voin olla avuksi, mikäli tarvitset apua elämäsi, parisuhteesi tai perhetilanteesi pohdintaan, tai mikäli olet kohdannut kriisin. Myös pitkittynyt kipu, vuorovaikutuksen ja tunnesäätelyn vaikeudet, surutyö, parisuhteen kriisitilanteet ja eron käsittely, stressi, uupumus, mielialaongelmat, vanhemmuuteen ja nuoruusikään liittyvät kysymykset, varhainen vuorovaikutus, lapsettomuus sekä lapsettomuushoidot ovat asioita, joiden äärelle voimme yhdessä pysähtyä. Minulla on myös erityisosaamista omaan tai perheenjäsenen vakavaan sairastumiseen liittyvien tunteiden käsittelyyn.  

Olen psykologina ja terapeuttina empaattinen, läsnä oleva ja aitoon yhteistyöhön pyrkivä. Tavoitteenani on luoda arvostava, puolueeton ja lämmin ilmapiiri, jossa sinun on turvallista olla ja pohtia sinulle tärkeitä asioita. Minulle on sydämen asia auttaa juuri sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Pyrin kartoittamaan tilanteesi mahdollisimman tarkasti ja antamaan sinulle hoitosuosituksen. Hoidon kestosta, sisällöstä ja tavoitteista päätämme kuitenkin aina yhdessä. Teen myös tiivistä yhteistyötä muiden Sarasteen ammattilaisten kanssa, ja pyrinkin aina löytämään parhaan mahdollisen hoitomuodon jokaiselle asiakkaalleni.  

Tarjoan lisäksi psykoterapiaa osana koulutustani. Mikäli olet kiinnostunut koulutukseeni liittyvästä psykoterapiasta, olethan minuun ensin sähköpostitse yhteydessä.

Varaathan ensikäynnille aina 60 minuutin ja parikäynnille 90 min ajan. Teen vastaanottoja myös etänä.

Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Olga Rantapelkonen

Olga Rantapelkonen

Psykologi

FI
EN
This is some text inside of a div block.
Lue lisää
Sulje
Olga Rantapelkonen

Olga Rantapelkonen

Psykologi

Etsitkö psykologia, joka kohtaa sinut aidosti sellaisena kuin olet, jolle tuntuu luontevalta kertoa vaikeistakin asioista ja joka on aidosti kiinnostunut työskentelemään sen eteen, että saisit apua ongelmiisi?

Työskentelen aina sinun tarpeistasi lähtien ja herkällä korvalla myös sitä kuunnellen, mitä jää sanojen taakse. Voin tarjota apuani esimerkiksi silloin, jos sinua on kohdannut vaikea elämäntilanne, kärsit stressistä, uupumuksesta tai mielialaoireista, kuten masennus-, ahdistus- tai paniikkioireista. Sinulla ei tarvitse olla valmiiksi mietittyjä vastauksia,  vaan lähdemme yhdessä selvittämään, mistä voisi olla apua. Voin myös auttaa, jos sinulla on vanhempana huoli lapsesi kehityksestä, tai esimerkiksi keskittymisen haasteista tai muusta psyykkisestä oireilusta arjessa.

Olen koulutukseltani psykologi ja työskentelen Sarasteella sekä aikuisikäisten että lasten kanssa. Tarjoan keskustelutukea yksittäisinä käynteinä sekä lyhytterapeuttisina hoitojaksoina. Usein jo lyhyelläkin laadukkaalla työskentelyllä on mahdollisuus saada helpotusta vaikeaan oloon.  Päätyöni on YTHS:llä, joten myös nuorten aikuisten psyykkisen hyvinvoinnin teemat ovat lähellä sydäntäni.

Erityisosaamista minulla on aikuisten pitkäaikaisen kivun hoidosta HUS erikoissairaanhoidosta. Jos kipu on vaikuttanut mielialaasi, aiheuttanut vaikeita tunteita tai ajatuksia tai kapeuttanut elämänpiiriäsi, psykologin vastaanotollani on mahdollista saada apua myös näihin asioihin.  

Sarasteella palveluvalikoimaani kuuluvat myös lasten psykologiset tutkimukset, joilla saadaan lisätietoa lapsen kehityksestä silloin, kun siihen liittyy huolta. Psykologin tutkimuksella voidaan selvittää muun muassa neuropsykiatrisia piirteitä, kuten ylivilkkautta tai poikkeavia vuorovaikutuksen piirteitä, tai tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmia.  

Vastaanotolla minulle on tärkeää luoda turvallinen, kunnioittava ja luottamuksellinen ilmapiiri. Asiakkaani ovat kuvanneet minua empaattiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Halutessasi voit tulla vastaanotolle läheisen kanssa; olen työskennellyt myös pariskuntien ja monisuhteisten kanssa.  

Vastaanotot onnistuvat myös tietoturvallisella etäyhteydellä.  

Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.  

Katja Koskialho

Katja Koskialho

Psykologi

FI
EN
This is some text inside of a div block.
Lue lisää
Sulje
Katja Koskialho

Katja Koskialho

Psykologi

Olen psykologi ja työskennellyt aikuispsykiatrialla moninaisten elämän haasteiden parissa. Voit varata ajan vastaanotolleni, jos sinulla on mielialaan liittyviä vaikeuksia, kuten masentuneisuutta tai ahdistusta, hankaluuksia tunnesäätelyssä tai elämään liittyviä kriisitilanteita.

Vastaanotollani voidaan hoitaa jotain selkeää arjessa häiritsevää oiretta tai pysähtyä pohtimaan jotakin laajempaa elämän osa-aluetta, kuten omaa identiteettiä tai ihmissuhteita. Teen myös psykologin tutkimuksia aikuisikäisille.

Olen työskennellyt pitkään erikoissairaanhoidossa ja tarjonnut sekä tukikeskusteluja että tehnyt psykologisia tutkimuksia. Aikuiset ja yli 16-vuotiaat ovat olleen suurin asiakasryhmäni, ja heitä otan vastaan myös Sarasteella. Tutkimuksilla voidaan kartoittaa esimerkiksi opiskelun ja oppimisen vaikeuksia tai psykiatrista diagnostiikkaa, sekä suunnitella hoitoa. Keskustelukäynneillä käytän kognitiivista ja skeematerapeuttista lähestymistapaa. Minulla on paljon osaamista myös väkivallan uhrien kanssa työskentelystä.

Psykologin vastaanotolleni pääsee ilman diagnoosia tai lähetettä, juuri silloin kun sinusta itsestäsi tuntuu siltä, että tahtoisit jutella jonkun ulkopuolisen kanssa tilanteestasi. Käyntikertoja voi olla niin vähän tai paljon kuin itse kokee tarpeelliseksi: käyntien määrää ei ole sidottu mihinkään. Joissain tilanteissa omaa mielenterveyttä voi hoitaa sopivasti muutamallakin käynnillä. Psykologin tapaamisilla voidaan yhdessä pohtia myös sitä, olisiko tilanteessa tarvetta pidempiaikaiselle psykoterapeuttiselle työskentelylle.

Työskentelytapani on lämmin ja empaattinen: minusta on tärkeää, että ihminen saa kertoa vastaanotolla oman tarinansa ja tulee ymmärretyksi. Kunnollisen tilanteeseen perehtymisen jälkeen muodostetaan asiakkaan kanssa yhdessä hoitosuunnitelma. Teen yhteistyöstä Sarasteen muiden ammattilaisten kanssa.

Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Eva Helenius

Eva Helenius

Psykologi

FI
This is some text inside of a div block.
Lue lisää
Sulje
Eva Helenius

Eva Helenius

Psykologi

Tarjoan psykologista keskustelutukea nuorille ja aikuisille. Voit varata minulla ajan, kun kaipaat tukea tilanteesi jäsentämiseen ja mahdollisuuden käsitellä mieltä painavia asioita. Tarjoan tukea myös vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa.

Olen koulutukseltani psykologi ja minulla on monipuolista työkokemusta etenkin nuorten kanssa työskentelystä niin oppilashuollosta, lastensuojelusta kuin erikoissairaanhoidosta. Olen työskennellyt myös vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvien haasteiden parissa. Minulla on lisäksi kokemusta kriisiluonteisesta työstä.

Tarjoan keskustelutukea jaksamiseen, ahdistus- ja mielialaongelmiin, tunnesäätelyn haasteisiin, ihmissuhdeongelmiin, vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn ja akuuttiin kriisiin liittyen. Tarjoan myös tukea vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutuksiin liittyvissä asioissa, kun haluat pohtia omaa vanhemmuuttasi ja suhdetta lapseesi tai jos kaipaat apua perheen vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa. Olen mielelläni apuna myös nuoruusiän kehitystä koskevissa kysymyksissä, jos sinua mietityttää esimerkiksi itsetuntoon, identiteettiin tai itsenäistymiseen liittyvät asiat. Psykologin tutkimuksia teen nuoruusikäisille. Tutkimuksilla voidaan kartoittaa esimerkiksi oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Teen Sarasteella myös Kelan Oma väylä -kuntoutusta osana moniammatillista tiimiä.

Psykologina olen empaattinen, ja minulle on tärkeää, että koet tulevasi aidosti kohdatuksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Tavoitteenani on luoda turvallinen tila, jossa voimme rauhassa pysähtyä kokemustesi äärelle. Käytän työskentelyssä joustavasti muun muassa kognitiivisia lähestymistapoja ja mentalisaatioperustaista työotetta.
Teen vastaanottoja myös etänä.

Olet lämpimästi tervetullut vastanotolleni!

Työskentelykieleni on suomi.

Sairaanhoitajat

Pauliina Parikka

Pauliina Parikka

Sairaanhoitaja, psykoterapeuttikoulutuksessa

FI
Lue lisää
Sulje
Pauliina Parikka

Pauliina Parikka

Sairaanhoitaja, psykoterapeuttikoulutuksessa

Tarjoan sydämellisesti tukea ja apua erilaisiin mieltäsi askarruttaviin huoliin ja murheisiin. Vastaanotollani teen keskusteluhoitojen ja tutkimusten lisäksi esimerkiksi lääkityksien seurantaa sekä muun terveydentilan somaattista arviointia ja seurantaa.

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja opiskelen psykoterapeutiksi kognitiivisen viitekehyksen koulutusohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Minulla on laajaa kokemusta erikoissairaanhoitotasoisesta nuorisopsykiatrisesta tutkimuksesta, diagnostiikasta ja hoidosta sekä sairaanhoitajana vahva tausta myös somaattisten oireiden hoidosta. Erityisosaamistani ovat syömiseen liittyvien haasteiden sekä ahdistuneisuuden ja mielialaoireidenhoitaminen. Olen kouluttautunut myös ahdistuneisuushäiriöiden lyhytpsykoterapeuttisiin hoitoihin.

Minulla on myös laaja-alaista kokemusta lastentautien osastohoidosta ja perheiden kanssa työskentelystä. Akuuttien kriisien, kuten oman tai perheenjäsenen sairastumisen sekä hoitoväsymykseen liittyvien tunteiden käsitteleminen onnistuvat vastaanotollani. Syömishäiriöiden hoitoon tarjoan somaattisesti ja psyykkisesti kokonaisvaltaista hoitotyötä; ravitsemusohjausta ja -suunnitelman, arjen toimintakyvyn ylläpitämistä, tarvittaessa läheisen ohjausta sekä painoseurantaa.

Olen välittävä, läsnä oleva sekä asiakasta kunnioittava ja arvostava. Minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri tulla kohdatuksi omana itsenäsi. Vastaanotoillani tarjoan somaattisen hoitotyön lisäksi kokonaisvaltaista tukea ja apua laaja-alaisesti eri mielenterveyden ongelmiin, elämänmuutoksiin ja äkillisiin kriiseihin liittyen. Haluan osaltani auttaa vahvistamaan asiakkaan itsetuntemuksen kehittymistä ja rakentamaan yhdessä hyvinvointia lisääviä ajatus- ja toimintamalleja.

Olen ammattilaisena aktiivinen ja tavoitteellinen toimimaan tukena voinnin ja toimintakyvyn kohenemisessa lisäämällä itsehavainnointitaitoja sekä itsetietoisuutta. Minulle on tärkeää luoda asiakkaan kanssa yhdessä yksilöllisiä selviytymiskeinoja arjen haasteisiin ja olla läsnä matkassa kohti yhdessä luotuja tavoitteita.

Otan Sarasteella vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita. Tarjoan sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi koulutuspsykoterapiahoitoja yli 16-vuotiaille osana koulutustani.

Työskentelykieleni on suomi.

Tiina Prest

Tiina Prest

Psykiatrinen sairaanhoitaja, lyhytterapeutti, sosiaalipedagoginen hevostoiminnan ohjaaja

FI
SV
EN
Lue lisää
Sulje
Tiina Prest

Tiina Prest

Psykiatrinen sairaanhoitaja, lyhytterapeutti, sosiaalipedagoginen hevostoiminnan ohjaaja

Jag är en psykiatrisk sjukskötare som arbetar med ungdomar och unga vuxna på Saraste. Du kan boka tid med låg tröskel till min mottagning när du vill kartlägga din situation eller har behov av samtalsstöd om du är t.ex. deprimerad eller har ångest. Jag arbetar även med “Min Egen Väg”-rehabilitering som är avsedd för patienter med neuropsykiatrisk störning, dvs. ADHD eller autismspektrumstörning. Jag erbjuder även hästassisterad vård och Min egen väg-rehabilitering.

Vapaita aikoja voi tiedustella 010 319 4110 tai info@sarasteklinikka.fi.

FI:

Olen psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja ja työskentelen Sarasteella nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Vastaanotolleni voi varata ajan, kun on tarvetta esimerkiksi matalan kynnyksen keskustelutuelle tai tilanteen kartoittamiselle. Tarjoan myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja Kelan Oma väylä -kuntoutusta.

Sairaanhoitajana toimin osana hoitotiimiä. Vastaanotollani teen esimerkiksi kartoitusjaksoja ja tarkempia diagnostisia haastatteluja ennen lääkärin vastaanottoa, sekä lääkekontrolleja lääkärikäynnin jälkeen. Jokainen käynti on myös hoidollinen ja mielenterveyttä tukeva. Käynnit voivat sisältää psykoedukaatiota, tunteiden tunnistamisharjoitteita sekä keinoja tunteiden säätelyyn ja oireiden hallintaan. Tukikäynnit voivat tulla myös auttaa kannattelemaan pidemmän psykoterapian alkamista odottaessasi.

Minulle on kertynyt pitkä kokemus itsenäisestä hoitajavastaanotosta nuorisopsykiatriasta sekä opiskelijaterveydenhuollosta. Olen työskennellyt lasten, nuorten sekä aikuisten kanssa, mutta erityisen lähellä sydäntäni ovat nuoret ja nuoret aikuiset huolineen. Vastaanotollani voin auttaa mm. uupuneita, masentuneita, ahdistuneita, traumatisoituneita sekä neuropsykiatrisesti oirehtivia nuoria. Työmenetelmäni ovat kognitiivisia sekä ratkaisukeskeisiä. Minulla on mm. traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-KKT) sekä ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus. Ammattilaisena olen arvostava, läsnäoleva ja kannustava. Haluan tukea asiakasta omien vahvuuksiensa löytämisessä ja oman näköisen elämän rakentamisessa.  

Työskentelen myös hevosavusteisesti. Olen kouluttautunut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja SPHT® ja kaikki hoitojaksot on mahdollista toteuttaa hevosavusteisesti. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä jolla tuetaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita. Hevostoiminnan vaikutukset ovat tutkittuja ja ne syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Hevostoiminta on omiaan vahvistamaan mm. sosiaalisia taitoja, itsetuntoa, toiminnan ohjausta, toimintakykyä sekä elämänhallintaa. Hevostoiminnasta voi hyötyä henkilö joka kärsii esimerkiksi masennuksesta, ahdistuksesta tai neuropsykiatrisesta häiriöstä tai muuten motivoituu enemmän toiminnallisesta hoitomuodosta tai eläinavusteisesta hoidosta. Hevostoiminnassa käytetään aina siihen soveltuvia turvallisia poneja tai hevosia. Aiempi hevoskokemus ei ole välttämätön, toiminta suunnitellaan aina kunkin omien tavoitteiden ja taitotason mukaan. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei perustu ratsastukselle, vaikka sekin voi olla osana toimintaa. Tallikäynneillä on mahdollista myös puuhata kilttien koirien kanssa. Yhteistyötallimme sijaitsevat Pohjois-Espoossa. Hevostoiminnassa asiakkaat ovat vakuutettuja.

Työkieleni ovat suomi, ruotsi ja englanti.  


SE:

Jag är en psykiatrisk sjukskötare som arbetar med ungdomar och unga vuxna på Saraste. Du kan boka tid till min mottagning när du har behov av t.ex. samtalsstöd med låg tröskel eller för att kartlägga din situation. Jag erbjuder även hästassisterad vård och Min egen väg-rehabilitering.

Jag har samlat på mig en lång erfarenhet av självständig vårdmottagning inom ungdomspsykiatri och elevhälsovård. Jag har arbetat med barn, unga och vuxna, men särskilt varmt om hjärtat för mig ligger unga och unga vuxna med sina bekymmer. På min mottagning kan jag ge stöd och hjälp till t.ex. utmattade, deprimerade, ångestfyllda, traumatiserade och unga med neuropsykiatriska symtom. Mina arbetsmetoder är kognitiva och lösningsorienterade. Jag har t.ex. traumafokuserad kognitiv beteendeterapiutbildning (TF-KBT) och lösningsfokuserad kortterapeututbildning. Som professionell är jag genuint intresserad, närvarande och uppmuntrande. Jag vill stödja klienten i att hitta sina styrkor.

Som sjukskötare arbetar jag som en del av vårdteamet. På min mottagning gör jag till exempel kartläggningsperioder och mer detaljerade diagnostiska intervjuer (psykiatrisk dignostik, ADHD) inför läkarbesök samt läkemedelskontroller efter läkarbesök. Varje besök är också terapeutiskt i sig och stödjer din mentala hälsa. Besök kan innefatta psykoedukation, övningar för att känna igen känslor samt sätt att reglera känslor och hantera symtom. Stödbesök kan också hjälpa dig i väntan på att en längre psykoterapi ska börja.

Jag jobbar även hästassisterat. Jag är utbildad SPHT®-ledare för socialpedagogisk hästverksamhet. Socialpedagogisk hästverksamhet är en metod för social rehabilitering och stödjer klientens personliga mål. Effekterna av hästassisterad vård har studerats och de uppstår genom interaktion, goda erfarenheter och deltagande i stallmiljö. Hästverksamhet lämpar sig för att stärka t.ex. sociala färdigheter, självkänsla, exekutiva funktioner, handlingsförmåga och coping.

En person som lider av t.ex. depression, ångest eller en neuropsykiatrisk störning, eller på annat sätt är mer motiverad av funktionella metoder eller djurassisterad stöd, kan ha nytta av socialpedagogisk hästverksamhet. I hästassisterat arbete använder vi alltid säkra ponnyer och hästar som är lämpliga för det. Klientens tidigare hästvana eller riderfarenhet är inte nödvändiga, aktiviteten planeras alltid efter varje individs egna mål och färdighetsnivå. Socialpedagogisk hästverksamhet bygger inte enbart på ridning, även om det kan vara en del av verksamheten. Under stallbesök är det även möjligt att leka med vänliga hundar eller arbeta enbart med hundar om så önskas. Vårt samarbetsatall ligger i norra Esbo. Klienterna är försäkrade.

Jag arbetar på finska, svenska och engelska.

Toimintaterapeutit

Pia Vaistila

Pia Vaistila

Toimintaterapeutti, lyhytterapeutti

FI
EN
This is some text inside of a div block.
Lue lisää
Sulje
Pia Vaistila

Pia Vaistila

Toimintaterapeutti, lyhytterapeutti

Vastaanotolleni voit hakeutua monenlaisten psyykkisten oireiden kanssa. Kohtaan sinut kiireettömästi ja minulle on tärkeää luoda turvallinen tila, jossa tulet kuulluksi ja tilanteesi kokonaisvaltainen hahmottaminen mahdollistuu. Työskentelen yli 16-vuotiaiden kanssa.

Toimintaterapiassa tunnistetaan toimintakykyyn vaikuttavia rajoitteita, voimavaroja ja vahvuuksia sekä löydetään keinoja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Toimintaterapian mahdollisuudet korostuvat itseluottamuksen ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa. Voimme pohtia ajankäyttöäsi, palautumista, kuormituksen säätelyä ja kiinnostuksen kohteitasi. Harjoittelemme keinoja oman toiminnanohjauksen ja suunnitelmallisuuden kehittämiseksi. Arjen rutiinien harjoittelu voi olla ajankohtaista monenlaisten oireiden haastaessa arkea, elämän muutoskohdissa tai pitkän sairausjakson jälkeen.

Asetamme yksilölliset tavoitteet toiveidesi pohjalta ja etenemme niissä asteittain konkreettisten harjoitusten ja toiminnan avulla. Terapiassa hyödynnetään eri arjen toimintoja, kehollisia tai luovia menetelmiä. Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa vastaanoton ohella kotikäynneillä tai muissa arjen ympäristöissä, tarvittaessa yhteistyössä läheisten tai muiden verkostojen kanssa. Toimintaterapeutti on rinnalla kulkija, joka lähtee kanssasi kohti sinua kiinnostavaa toimintaa tai ympäristöjä, harjoitellen samalla yhdessä mm. itsesäätely- ja vuorovaikutustaitoja.  

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koen toimintaterapialle hyvin läheiseksi, sillä luontaista on keskittyä yksilön vahvuuksiin (huomioiden toimintakykyä haastavia tekijöitä) ja tukea pystyvyyttä. Terapeutti tukee ratkaisujen löytämisessä, mutta tietää niiden löytyvän usein sinusta itsestäsi. Näitä toimivia asioita sitten pyritään vahvistamaan ja lisäämään arjessasi, jotta se palautuisi merkitykselliseksi ja mielekkääksi.  

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskustelutukea. Toimintaterapeuttina olen usein käytännön tukena askeleiden toteuttamisessa, liikkuen myös asiakkaan aitoihin ympäristöihin. Työskentelystä voidaan muodostaa yksilöllinen kokonaisuus tarpeidesi mukaan.  Ratkaisukeskeinen lyhytterapia kestää yleensä 5-20 tapaamisen verran. Käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa, tilanteen mukaan. Joskus yksikin kerta voi tuoda tarvittavan avun tilanteen avaamiseen.

Toimintaterapeutin taustallani ymmärrän toimijuuden ja osallisuuden merkityksen ja tarkastelen tilannettasi kokonaisvaltaisesti. Erilaisissa kuormitustilanteissa voi olla olennaista tutkia tasapainoa palauttavien, tuottavien ja vaativien toimintojen välillä. Joskus on kyse siitä, että esimerkiksi tunnesäätelytaidoissa voi olla harjoiteltavaa. Tavoitteenasettelussa on tärkeää sopivien, inhimillisten askelien laatiminen. Jokaisen askeleen saavuttaminen lisää toiveikkuutta ja onnistumisten kautta löytyy lisää omia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.  

Pitkä työkokemukseni erikoissairaanhoidosta takaa, että tarvittaessa osaan arvioida sitä, onko tilanteessasi tarve ehkä muille tukitoimille toisen ammattilaisen luona tai pidemmälle terapialle. Olen saanut asiakkailta kiitosta inhimillisestä ja lämpimästä työskentelytavasta, jossa asiakas nähdään diagnoosin sijaan osana suurempaa kokonaisuutta. Minulta voit varata ajan osana muuta hoitojaksoa Sarasteella tai erillisinä käynteinä. Teen Sarasteella myös Kelan Oma väylä -kuntoutusta.

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2013. Vuodesta 2018 olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Olen työskennellyt erityisesti masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, ahdistuneisuuden, traumojen ja tunne-elämän epävakauden äärellä. Minulla on kokemusta myös autismin kirjosta ja ADHD:sta. Täydennyskoulutusten myötä hyödynnän työskentelyssäni muun muassa hyväksymis- ja omistautumisterapian ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä sekä skeematerapeuttista ja psykofyysistä lähestymistapaa. Minulla on valmiudet työskennellä sekä pitkäjänteisesti vakavampien mielenterveyden häiriöiden parissa, että toteuttaa lyhyttä, ennaltaehkäisevää terapiaa.  

Jos kaipaat lisätietoa ja pohdit, voisiko toimintaterapia tukea hyvinvointiasi arjessa tai toipumistasi, voit laittaa yhteydenottopyynnön ja tiedustella vapaita aikoja info@sarasteklinikka.fi.

Varaa aika tai ota yhteyttä

Jos sinulle herää kysymyksiä palveluista tai ajan varaamisesta, ota yhteyttä ja autamme mielellämme. Voit varata ajan suoraan nettiajanvarauksesta tai soittamalla meille.