Blogit

Miksi ADHD-piirteiset uupuvat?

Monet ADHD-piirteistä ovat eteenpäin vieviä, positiivisia, voimallisia. Ongelma yleensä syntyy, kun piirteet alkavat hallita meitä eikä toisin päin.
Lue lisää

Kaikki kaatuu päälle – miksi opiskelu ja työelämä kuormittavat?

Rakenteellisesti opiskelun ja työelämän käytännöt ovat murroksessa. Monin paikoin tämä murros näyttäytyy kuormittavana kaaoksena, jonka hallinta vaatii lisääntyvästi resursseja ja uudenlaisia elämänhallinnan taitoja.
Lue lisää

Vapaus olla oma itsensä

Laumaeläimenä ihminen hakee ja tarvitsee hyväksyntää. Vapaus olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi yhteisössä sellaisena kuin kokee olevansa, ilman naamiota tai roolia, määrittää lapsuuden ja nuoruuden kasvua ja kehitystä ja sitä kautta aikuisuutta, yksikölle kehittyvää itsetuntoa, minäkuvaa, persoonallisuutta, ihmisarvoa.
Lue lisää

Miten säilyttää yhteys nuoruusiän myrskyissä?

Murrosikä saattaa usein monella tapaa haastaa nuoren ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tästä huolimatta olisi ensisijaista säilyttää yhteys nuoreen. Mutta miten ihmeessä tämä on mahdollista?
Lue lisää

Kun oma keho tuntuu pettävän

Sairaudet, kohtaukset, oireet ja tuntemukset voivat olla hyvin pelottavia. Yhtä lailla epätietoisuus siitä, mikä minua vaivaa on uhkaavaa. Oman kehon viestit voivat tuntua vaarallisilta. Mieleen voi nousta kysymys siitä, miksi minun kehoni tekee näin. Kun oma keho ei tottelekaan käskyä, hallinnan tunne voi hävitä.
Lue lisää

Hengitysharjoitukset - oikotie onneen ja autuuteen?

Osa 1: Harjoittelusta havainnointiin. Hengitys on hyvin sensitiivistä ja yksilöllistä. Keholliset oireet ja esimerkiksi epätasapainoinen hengitys voivat heijastaa yksilön olotilaa ja kokemusmaailmaa monin eri tavoin.
Lue lisää

Pitkäaikainen kipu - kutsumaton ei-toivottu vieras 

Eri hoitomuodoilla kipua voidaan lievittää, mutta usein kivun poistaminen kokonaan voi olla vaikeaa. Koska pitkäaikainen kipu on kokonaisvaltainen ilmiö, tulisi sen hoidonkin olla monialaista ja tarkastella tilannetta eri näkökulmista.
Lue lisää

Lahjaksi herätyskello

Arjen alku on usein ahdistavaa. Vapaa kesän lintu laitetaan häkkiin, puetaan vaatteisiin, pakotetaan heräämään brutaalisti aamulla. Perinteinen herätyskello, tuo pieni pattereilla toimiva, usein analogisella kellotaululla varustettu kapine voi saada yllättävän paljon hyvää aikaan – lapsilla ja aikuisilla.
Lue lisää

Hengitysharjoitukset - oikotie onneen ja autuuteen?

Osa 2: Kokemuksellisuus. Joskus virtaavien pilvien tai jokien sijaan voi kaivata kokemusta tukevasta maasta jalkojen tai istuinluiden alla.
Lue lisää

Siis mikä moniammatillisuus?

Parhaimmillaan toimivalla moniammatillisella yhteistyöllä panostetaan molempiin ja hoidetaan rinnakkain sekä syytä että oiretta. Nämä yhdistämällä tuotetaan oikeasti hyvää hoitoa.
Lue lisää

Millainen on masennus?

Toinen saattaa masentuneena vetäytyä omiin oloihinsa, jättäytyä pois sosiaalisesta elämästä ja arkivelvollisuuksista. Toinen voi puolestaan suorittaa työpäivät ja osallistua runsaasti erilaisiin toimintoihin, mutta yksin ollessaan vaipua hyvin synkkiin mielenmaisemiin ja kokea itsensä riittämättömäksi.
Lue lisää

Toipumisen palapeli

Toipumista voi tarkastella kuin palapeliä. Aluksi palat ovat sikin sokin ja niistä rakentuva kuva epätarkka. Toipumisen kannalta ensimmäisen askel on etsiä oikeita paloja.
Lue lisää

Mentalisaatiokyky vanhemmuuden voimavarana

Osa 1: Mitä mentalisaatio on? Mentalisaatiokyky vanhemmuudessa on taito, joka auttaa vanhempia ymmärtämään ja tulkitsemaan sekä omia että lapsen ajatuksia, tunteita ja tarpeita.
Lue lisää

Mentalisaatiokyky vanhemmuuden voimavarana

Osa 2: Mentalisaatio käytännössä ja mentalisaatiokyvyn vahvistaminen. Mentalisaation harjoittaminen vahvistaa vanhemmuuden voimavaroja ja lisää itseymmärrystä.
Lue lisää

Itsemurhien ehkäisyn vuosipäivä

Tänään vietetään itsemurhien ehkäisyn vuosipäivää. Aihe on tärkeä: itsemurhiin kuolee edelleen Suomessa merkittävä määrä ihmisiä vuosittain. Määrä on suurempi kuin esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa kuolleet.
Lue lisää

"Mulla ei varmastikaan ole syömishäiriötä - enhän mä ole tarpeeksi laiha"

Syömishäiriöt eivät katso sukupuolta, ikää, kokoa tai painoa. Oireiksi määritellään kaikki ne kehonkuvaan ja syömiseen liittyvät ajatukset ja käyttäytyminen, joka vaikuttaa henkilön toimintakykyyn ja käyttäytymiseen.
Lue lisää

"Mulle kuuluu ihan hyvää"

Jos aikuinen hyväksyy ”ihan hyvää” vastauksen, jää keskustelu pinnalliseksi ja nuoren tilanteesta syntyy usein vääristynyt kuva. Näissä keskusteluissa aikuisen tehtävä on mennä pintaa syvemmälle.
Lue lisää

Tarina Ellistä – tarkkaavuuden häiriöt aikakauden haasteena

Elli oli kiltti koululainen, jolla sujui koulussa arvosanojen puitteissa oikein hyvin. Elli sai kuitenkin merkintöjä muiden oppilaiden häiritsemisestä tunnilla juttelemalla. Koska Ellin kädet olivat levottomat, hän piirteli ja taitteli origameja tunnilla.
Lue lisää