Pitkäaikainen kipu - kutsumaton ei-toivottu vieras 

Pitkäaikainen kipu on valitettavan yleinen ongelma. Eri tutkimusten mukaan pitkäaikaisen kivun on arvioitu koskettavan jopa joka kolmatta aikuisikäisestä väestöstä. Myös lapsilla ja nuorilla esiintyy paljon erilaisia kiputiloja. Vaikka kipu on yleinen ongelma, sen hoito ei ole aina helppoa.  

Eri hoitomuodoilla kipua voidaan lievittää, mutta usein kivun poistaminen kokonaan voi olla vaikeaa. Pitkittyessään kipu voi aiheuttaa monia liitännäisongelmia, kuten toimintakyvyn laskua, elämänpiirin kapeutumista sekä masennusta tai ahdistusta. Toivoa ei kuitenkaan kannata menettää; apua pitkäaikaisen kivun kanssa pärjäämiseen on saatavilla.

Koska pitkäaikainen kipu on kokonaisvaltainen ilmiö, tulisi sen hoidonkin olla monialaista ja tarkastella tilannetta eri näkökulmista. Kiputilanteen rauhallinen tarkastelu eri näkökulmista tarjoaa usein oivalluksia omasta kivunhallinnasta. Pitkäaikaisessa kivun taustalla on usein kehon kivunsäätelyjärjestelmän herkistymistä, jota työskentelyllä pyritään rauhoittamaan. Yksilöllisten kivunhallintakeinojen kartoittamisesta ja harjaannuttamisesta on todettu olevan hyötyä kivunhallinnassa. Esimerkiksi parasympaattista hermostoa aktivoivat harjoitteet aktivoivat kehon omaa kivunsäätelyjärjestelmää ja voivat vähentää kivun häiritsevyyttä.

“Tuntui huojentavalta, että vastaanotolla minun ei tarvinnut todistella kipuani. Sain lisää tietoa ja ymmärsin kipuani paremmin. Huomasin, miten kipu oli muuttanut elämääni ja aloin kiinnittää huomiota siihen, miten kipu minuun vaikutti. Opin keinoja, joiden avulla jaksoin paremmin ja jotka rauhoittivat kipuani.”

Pitkäaikaisen kivun hoidossa psykologisella lähestymistavalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Alta voit lukea kolme syytä, miksi psykologin avusta on usein hyötyä pitkäaikaisen kivun hoidossa:  

  1. Psykologin vastaanotolla voidaan tarkastella kivunhallintakeinojasi sekä kartoittaa, voisiko erilaisista lääkkeettömistä keinoista olla hyötyä juuri sinulle.  Useat ovat saaneet vastaanotolta tukea ja neuvoja oman kivunhallinnan vahvistamiseksi.  
  1. Kipu sekä huoli kivun vaikeutumisesta ovat voineet rajoittaa elämääsi ja heikentää elämänlaatuasi. Psykologin vastaanotolla voidaan hahmottaa kivun vaikutuksia ja löytää yhdessä keinoja, joiden avulla elämä olisi mielekästä ja kivun häiritsevyys vähenisi.  
  1. On ymmärrettävää ja inhimillistä, että pitkäaikaisen kivun kanssa eläminen voi kuormittaa myös psyykkisesti. Psykologin tapaamisesta voi olla hyötyä silloin, jos oma jaksaminen tuntuu olevan koetuksella. Vastaanotolla saat tukea kipuun kytkeytyvien tunteiden käsittelyyn sekä vahvistusta omien voimavarojesi hyödyntämiseksi.  

“Uskallan taas katsoa eteenpäin. Kipu ei häiritse minua samalla tavalla. Minusta tuntuu taas omalta itseltäni, olen enemmän kuin kipuni.”  

Kipuun ja kivunhoitoon perehtyneenä psykologina olen kiputilanteesi lisäksi kiinnostunut sinusta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi. Olen mielelläni tukenasi kiputilanteesi hoidossa ja kivunhallinnan kohentamisessa.