Siis mikä moniammatillisuus?

Terveydenhuollossa puhutaan paljon moniammatillisuudesta. Mekin kerromme Saraste klinikan olevan moniammatillinen terveyspalvelujen tuottaja. Mutta mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan moniammatillisuudesta? Siis sen lisäksi, että jossain teknisesti työskentelee monia ammattilaisia.  

Toimiva moniammatillisuus on paitsi eri ammattiryhmien edustajia koottuna yhteen, myös yhteistyötä. Eikä yhteistyö aina ole helppoa. Sitä voidaan tehdä aidosti tai vältellä. Yhteistyö voi siis olla joko toimivaa tai sitten ei. Terveydenhuolto on perinteisesti melko hierarkista, mikä asettaa ammattiryhmien väliselle yhteistyölle oman lisähaasteensa. Mitä erilaisempia ihmisiä, taustoja ja kokemuksia, sitä enemmän toimiva yhteistyö vaatii.  Mutta mitä enemmän erilaisuutta, sitä enemmän toimivalla yhteistyöllä voidaan parhaimmillaan saavuttaa.  

Yhteistyö parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on erityisen arvokasta terveydenhuollossa, jossa tulokset liittyvät asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn parantamiseen. Joskus toki yksittäinen ammattilainen riittää, mutta joskus tilanteet ovat monimutkaisia, etteivätkä ratkea yhden ammattilaisen asiantuntemuksella. Tällöin ammattilaisten yhteistyölle on inhimillisestikin mitä suurin tilaus.  

Toimiva yhteistyö mahdollistaa asiakkaan kohtaamisen ja asioiden lähestymisen katsoen kokonaisuutta. Sen, ettei välttämättä tutkita ja hoideta laput silmillä vain pientä osaa, kuten yksittäistä fyysistä tai psyykkistä oiretta. Sen, ettei hoideta vain oiretta, mikä saattaa olla hieman kärjistäen terapeuttinen lähestymistapa, eikä pelkkää syytä, joka vastaavasti kärjistäen on lääkäreille tyypillinen lähestymistapa. Parhaimmillaan toimivalla moniammatillisella yhteistyöllä panostetaan molempiin ja hoidetaan rinnakkain sekä syytä että oiretta. Nämä yhdistämällä tuotetaan oikeasti hyvää hoitoa.

Parhaimmillaan toimiva yhteistyö mahdollistaa siis yksilöllisen tilanteen arvioimisen ja hoidon suunnittelun ammattilaisten kesken kaikkien asiantuntemusta hyödyntäen. Samalla se myös kehittää ammattilaisten omaa asiantuntemusta.

Mitä se sitten edellyttää? Jotta tämä onnistuu, tulee kaikkien pelata samaan maaliin, mutta myös uskaltaa olla eri mieltä, tuoda näkemyksensä esille ja oppia toisiltaan. Tässä erityisen olennaista on muistaa, että ammattilaisten yhteistyö tapahtuu ihmisten välillä. Toimiva yhteistyö vaatiikin panostusta; tahtotilaa, luottamusta, kunnioitusta, avoimuutta ja rakenteita. Sitä taas voidaan tukea arvoilla ja toimintakulttuurilla, jotka on vietävä osaksi arkea. Jotta voimme tarjota asiakkaille hyvää hoitoa, on meidän huolehdittava myös hoitoa tarjoavista ihmisistä sekä yhteistyön edellytyksistä.  

Haluamme osaltamme tuottaa tähän yhteiskuntaan parempaa mielenterveyden hoitoa ja uskomme, että tällainen toimiva moniammatillinen aito yhteistyö on yksi avain siihen. Siksi se on meidänkin toimintamme ydintä.  

Nämä ajatukset on kirjoitettu Saraste klinikan peräsimestä maailmaa katsoen. Ilman terveydenhuollon koulutusta, mutta kummuten jo keski-ikää lähestyvänä vuosien kokemuksesta asiantuntijatyöstä ja työelämän eri sektoreista, sekä omista ja muiden kokemuksista asiakkaana julkisessa sekä yksityisessä terveydenhuollossa. Hieman kliseinen totuus on, toimialasta riippumatta, että kaikki alkaa ihmisistä.