Asiantuntijamme kouluttavat mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista

Saraste Mielen klinikan asiantuntijat ovat kokeneita luennoitsijoita tilaisuuksiin, joissa mielenterveyden teemoja halutaan käsitellä asiantuntevasti, kiinnostavasti ja helposti lähestyttävällä tavalla.

Saraste Mielen klinikan koulutukset ovat räätälöitävissä erilaisiin tarpeisiin lyhyistä luennoista aina pidemmiksi koulutuskokonaisuuksiksi. Koulutuksiin voidaan sisällyttää myös esimerkiksi henkilökohtaista mielen valmennusta tai laajempia työpajoja.

Koulutukset voidaan suunnata esimerkiksi yritysten henkilöstölle, esimiehille, johtajille, terveydenhuollon ammattilaisille, kouluille tai urheiluseuroille - kaikille, jotka ovat jollain tavalla tekemisissä ihmisen mielen kanssa.

Luennoivilla asiantuntijoillamme on laaja kokemus mielenterveyden eri osa-alueista. Lisäksi heillä on laaja kokemus työskentelystä sekä yritysmaailmassa että julkisen sektorin asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Nämä ominaisuudet yhdistämällä pystymme tarjoamaan laadukasta ja käytäntöön menevää koulutuspalvelua.

Esimerkkejä teemoista, joista koulutamme:

  • ADHD ja neuropiirteisyyden ymmärtäminen työelämässä tai opinnoissa
  • Itsetuntemus työelämässä; omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
  • Psykofyysiset menetelmät palautumisen tukena
  • Opi hyödyntämään kehon ja mielen yhteyttä
  • Terapeuttisen työotteen hyödyntäminen esimiestyössä
  • Psyykkisesti oirehtivan kohtaaminen työelämässä ja työkyvyn tukeminen
  • Mielialapotilaiden kohtaaminen terveydenhuollossa
  • Nuoren tukeminen koulussa tai urheilussa
  • Mentalisaatio ja muut psyykkiset työkalut vanhemmuuden tukena


Koulutukset hyödyttävä ammatillisen osaamisen kehittämistä, mutta myös laajemmin mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisessa. Kannustamme lämpimästä ottamaan mielenterveyttä ja mielen hyvinvoinnin teemat osaksi ohjelmaa, oli kyse yrityksen työntekijöille suunnatusta tilaisuudesta, myyntikokouksesta, kehityspäivästä tai tyhy-päivästä.

Ymmärryksen lisääminen näistä teemoista, työkalujen tarjoaminen mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja oppien vieminen arkeen ovat panostuksia, jotka maksavat itsensä takaisin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja kootaan juuri teidän tarpeisiinne sopiva koulutusratkaisu.