Psykoterapia on terapiamuoto, joka pyrkii tukemaan ihmisen henkistä hyvinvointia ja terveyttä

Psykoterapeutiksi kouluttautuvat ammattilaisemme tarjoavat koulutuspsykoterapiaa yli 16-vuotialle. Tarkemmat tiedot löytyvät heidän esittelyistään.

Psykoterapiaan hakeudutaan monista eri syistä ja lähtökohtaisesti psykoterapian ajatellaan olevan säännöllisesti toistuvaa hoitoa esim. 1-2 krt/viikossa. Syitä psykoterapiaan hakeutumisen voi olla esimerkiksi itsetunto-ongelmat, tunteiden hallinnan ja säätelyn vaikeudet, ongelmat ihmissuhteissa tai erilaiset pelot. Taustalla voi olla esimerkiksi masennus- tai ahdistusoireilua, pakko-oireita, haasteita syömisen tai unen kanssa tai traumaattisia kokemuksia. Psykoterapiassa yhdessä psykoterapeutin kanssa tarkastellaan ja jäsennetään ihmisen omia subjektiivisia kokemuksia ja pyritään uudenlaisen ymmärryksen luomisen kautta löytämään uusia tapoja elää onnellisempaa ja täydempää elämää.

Milloin psykoterapia voi auttaa?

Se voi auttaa ihmisiä esimerkiksi löytämään uusia tapoja tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, parantamaan itsetuntemusta ja tavoittelemaan henkilökohtaisia tavoitteita. Psykoterapiassa myös opitaan ja kehitetään uusia taitoja kuten sosiaalisia-, kommunikaatio- sekä stressinhallintataitoja. Keskeinen tavoite on pyrkiä ehkäisemään tulevia ongelmia luomalla toimivampia ja tehokkaampia tapoja käsitellä erilaisia haasteita, jotka saattavat tulla vastaan myöhemmin elämässä.

On tärkeää huomata, että psykoterapiaan hakeutuminen ei tarkoita, että ihmisen elämässä on jotakin väärää tai huonoa. Psykoterapia on tutkitusti toimiva ja suositeltava tapa hoitaa mielenterveysongelmia ja käsitellä henkilökohtaisia haasteita. Psykoterapiaan voi siis hakeutua kuka vain, joka haluaa tukea omaa hyvinvointiaan sekä parantaa omaa elämänlaatuaan.

Miten psykoterapiaan pääsee?

Psykoterapiaan voit hakeutua joko itse maksavana tai Kelan tukeman kuntoutuksen kautta (kuntoutuspsykoterapia 16-67- vuotiaille). Sarasteella työskentelee koulutuksessa olevia ammattilaisia ja he tarjoavat psykoterapiaa osana koulutustaan. Tämä koulutusvaiheen psykoterapia on psykoterapian lailla vaikuttavaa sekä tutkimuksiin perustuvaa hoitoa. Koulutusvaiheen vuoksi siihen ei kuitenkaan voi saada Kelan tukea.

Mikäli toiveenasi on päästä Kelan kuntoutuspsykoterapiaan, me autamme sinua prosessin kaikissa vaiheissa. Kauttamme saat tarvittavat lausunnot, seurannan sekä tietysti myös apua terapeutin etsintään. Sarasteella on kattavat yhteistyöverkostot ja terapeutti löytyykin yleensä nopeammin ja helpommin, kuin jos asiakas lähtee yksin etsimään sitä. Psykoterapeuttia etsiessä on tärkeää kiinnittää huomiota psykoterapeutin/psykoterapeuttiopiskelijan taustakoulutukseen sekä tarjottavan psykoterapian suuntaukseen. Me Sarasteella autamme sinua näidenkin pohdintojen kanssa.

Jos olet kiinnostunut hakeutumaan koulutuspsykoterapiaan, pyydämme olemaan yhteydessä suoraan palvelua tarjoavaan ammattilaiseen tai info@sarasteklinikka.fi.

Tarkemmat tiedot löydät koulutuspsykoterapiaa tarjoavien ammattilaisten omista esittelyistä. Koulutusvaiheen psykoterapiaa tarjoavat ammattilaisistamme:

Selena Mantere

Kirsi Auro

Pauliina Parikka

Koulutusvaiheen psykoterapiaa on tarjolla Helsingissä ja etänä.